Sagabiografen

Adress:
Köpmansgatan 2
263 38 Höganäs

Hemsida: http://www.skanebiografer.se/saga/
E-post:
Telefon: +46 (0)42 34 95 75