Här har vi samlat all info om Covid19 i höganäs

Allmänna råd och information

Skärpta råd i Skåne för att minska smittspridningen

Råden gäller för dig som bor i eller besöker Skåne. Det är viktigt att alla tar ansvar för att minska smittspridning av covid-19.

  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.

  • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med eller träffar regelbundet.

  • Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Du kan resa om du måste, till exempel resa till jobb, skola eller besök i vården. Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de personer som måste resa kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.

  • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare. 

  • Du som driver företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. Restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.

  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Läs mer hos Region Skåne

Läs mer hos Höganäs Kommun

Verksamheter med avhämtning:

[ux_products_list cat=”195″]

Verksamheter med utkörning:

[ux_products_list cat=”196″]